Abdulmuttalip ARSLAN
11 Nisan 2022Abdülmuttalip ARSLAN
İç Hastalıklar Uzmanı

KISA ÖZGEÇMİŞ
1985 Sivas Doğumludur
Kayseri Erciyes Üniversitesi Mezunu olup Tıpta uzmanlığı Erzurum Sağlık bilimleri üniversitesinde tamamlamıştır.