Samet YALDIZ
14 Haziran 2022

Samet Yaldız.jpg

Samet YALDIZ
1997 Pınarbaşı Doğumludur.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunudur.