İdari Kat
04 Şubat 2020


Hastanemizin İdari Katında
Başhekimlik
İdari Mali İşler Müdürlüğü
Sağlık Bakım Hizmetler Müdürlüğü
Bilgi İşlem Bölümü
Hasta Hakları ve İletişim Bölümü
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Kalite Yönetim Birimi
Ayniyat / Klinik Mühendisliği
Maaş Mutemetliği
Satın Alma
Faturalandırma Birimi
Yazı işleri
Personel işleri Birimi
Hizmet vermektedir.