Değerlerimiz

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 • İnsana Saygı
 • Evrensellik
 • Hukuka Dayalılık
 • Saygın Dürüst ve Güvenilir
 • Etkin ve Kaliteli Hizmet
 • Süreklilik ve Erişilebilirlik
 • Mükemmeli Hedefleyen
 • Hakkaniyet
 • Değişim ve Gelişime Açık Olma
 • Dayanışma ve İşbirliği
 • Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik