Evde Sağlık
15 Kasım 2018

Evde sağlık hizmetleri nedir?

 

Yatağa bağımlı ve kronik hastalığı olan hastaların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin ev ortamında ve bu konuda uzman bir kadro ile sunulmasıdır. Bu hizmetle, hastaya tanı koymak yerine tanısı konulmuş hastaya düzenlenen tedavinin takibi ve uygulanması sağlanıyor.

 
Evde Sağlık Hizmetlerinde Amaç Nedir?
Günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek en doğru tedaviye ulaşmak yolu ile hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu hizmet, tedavisi evde yapılan, bakımı devam eden hastalar için gereklidir.

Kimler faydalanabilir?
1-Yürüyemeyen ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olup, yatağa tam bağımlı olan engelli ve yaşlı hastalar (Alzheimer, demans, felç hastaları gibi...)
2-Büyük cerrahi operasyon geçirmiş olanlar
3-Ortopedi  ve travmatoloji hastalarından yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon ve diğer kısa süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyanlar
4-İleri    derecedeki kas hastalığı, diyabet, kalp, damar, hipertansiyon ve nörolojik hastalığı olanlar
5-Terminal  dönem, kanser (onkoloji) hastası olan palyatif bakım hastaları
6-KOAH(kronik obstrüktif akciğer hastalığı)vb. akciğer solunum sistemi hastalıkları olan, oksijen tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar
7-Spastik  çocuklar
 
Hizmetlerimiz nelerdir?
1-Yatak  yaralarının bakımı ve pansumanı
2-Kan  ve idrar tahlilleri
3-Heyet  raporlarının yenilenmesi
4-İdrar sondası ve nazogastrik sonda değişimleri
5-Hastaya  ve ailesine gerekli eğitimler vermek
6-Hastanın beslenme desteğinin sağlanması
7-Tıbbi  sağlık ve rehabilitasyon desteği
8-Gerekli  olan tıbbi cihaz ve ekipmanların sağlanmasında yardımcı olmak
9-Hastanın hastaneye gitmesi gerektiğinde de nakil konusunda koordinasyonu sağlamak
10-Sosyal Hizmet Uzmanı ile koordineli çalışma yapmak

Evde sağlık birimi nasıl çalışıyor?
Evde sağlık hizmetleri birimi, randevu sistemiyle ve mesai saatleri içinde çalışıyor. Suşehri ,Koyulhisar,Akıncılar,Gölova İlçe Merkez ve köyleri  ( hizmetin sunulduğu alan sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu il veya ilçenin belediye mücavir alanı ) ile sınırlıdır.Ziyaret günü ve sıklığı hastalığın durumuna ve hasta sayısına göre doktor tarafından belirleniyor.

Vatandaşlar Bu Birime Nasıl Ulaşabilir?
E
vde sağlık hizmetleri randevu sistemi ile ve mesai saatleri içinde çalışır ve hizmetin sunulduğu alan sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu il veya ilçenin belediye mücavir alanı ile sınırlıdır.Başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu ile yazılı olarak veya Bakanlık bünyesindeki koordinasyon merkezinin 444 38 33 numaralı telefonuna veya sağlık kurumları bünyesindeki birimlerin telefonlarına müracaat ile sözlü olarak veya toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi veya aile hekimleri aracılığı ile yapılabilir.
Başvuru işleminin ardından ekibimiz hastalarımızı, 24 saat içinde tek tek ziyaret ederek durum belirlemesi yapar.
Evde Sağlık Hizmetine ihtiyacı olan hastalarımızın dijital ortamda kayıtları yapılarak,sağlık dosyaları oluşturulur. Bu sağlık dosyaları şimdiye kadar yaşadığı sağlık sorunları, halen devam eden hastalığının seyri, geçirdiği tedavi aşamalarından oluşur.
Daha sonra, hastamızı sürekli takip eden bir hekim mevcut ise bu hekimin önerileri doğrultusunda, böyle bir hekim mevcut değil ise ekip doktorumuzun görüşleri doğrultusunda tedavi planı düzenlenir.
Varsa yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların takibi yapılır ve evde tedavi edilebilecek sağlık sorunları tespit edilerek tedavi planına dahil edilir.
Hastaların reçeteleri yazılarak gerekirse ilaç temini sağlanır. ekip hemşiresi de hastanın ihtiyaçları doğrultusunda bir bakım planı hazırlar. Bu bakım planı, varsa vücutta oluşan yatak yaralarının bakımı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların takibi, sonda, katater bakımı, ilaç uygulaması,  kan alınması vb. tıbbi uygulamalarla beraber hastaya psikolojik destek sağlanmasını da içerir.
Hastaya yapılması gerekli olan basit tıbbi uygulamalar konusunda hasta ve hasta yakınlarına eğitimler yapılır.

Acil durumlarda lütfen 112 acil servis hizmetlerine başvurunuz.

Evde sağlık hizmetleri hangi hallerde sonlandırılır?
1-Evde sağlık hizmeti verilen hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek tedavi ihtiyacının ortadan kalkması,
2-Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanacak sağlık bakım ve tedavinin, belli bir aşamadan sonra sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi,
3-Evde  sağlık hizmeti sunulan hastanın, sağlık kurumuna yatırılarak tedavi edilmesini gerektiren tıbbi endikasyonun oluşması,
4-Hastanın  kendisi veya kanuni temsilcilerinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,
5-Hastanın vefat etmesi,
6-Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde verilen hizmetin faydası sorumlu tabip tarafından sorgulanır ve hizmetin sonlandırılmasına karar verilebilir.
Evde sağlık birimi personeli kimlerdir?
Ekibimizde 1 doktor, 1 hemşire, 1 şoför ve gerektiğinde ekibimize destek olabilecek hemşire ve sağlık memura arkadaşlarımız mevcuttur